Yến sào an toàn thượng hạng

Yến sào là gì. Yến sào là một loại nước vãi của con chim yến nhả khi chúng làm tổ. Yến sào là một món ăn thượng hạng của người xưa. Thường được xuất hiện ở các buổi tuổi cao cấp của những ông phú…