Hướng dẫn đăng tin:

Bấm Đăng Tin dưới thông tin tài khoản.
Hãy chọn đúng chuyên mục cho bài viết.
Hình ảnh phải có và căn giữa vào bài viết.
(*)Chân thành cảm ơn bạn đã tuân thủ các nội quy đăng tin để xây dựng 1 diễn đàn chất lượng hơn.

[zetacy-post-article]